10 mars 2021

DN Debatt: Repliker på ”Sopbranden i Kagghamra vittnar om naiv syn på avfall”

I en replik på vår artikel i DN Debatt konstaterar vi att även Återvinningsindustrin efterfrågar krafttag mot kriminalitet i avfallsströmmarna. ”Slapphänta upphandlare gynnar oseriösa aktörer” – DN.SE

Men Viveke Ihd undviker problemen med avfall och förenklar lösningarna. Detta ökar inte politikers engagemang eller allmänhetens betalningsvilja för ansvarsfull avfallshantering. Lägst pris riskerar att vinna i morgon också.

Vårt uppdrag är inte avfallsförbränning. Vi ser en större mening med att bedriva ansvarsfull avfallshantering och energiåtervinning. Vi bidrar med att minska avfallshögar som släpper ut farliga klimatgaser. Vi gör el och värme av avfall som inte kan eller bör återvinnas. Dessutom avgiftar vi samhället från skadliga gifter och tungmetaller som inte ska tillåtas att cirkulera i nya produkter.

Ta del av vårt svar ”Mängden avfall växer snabbare än vår förmåga att hantera den” – DN.SE