23 februari 2023 Jan Steinle och Ulf Björklund från Söderenergi tillsammans med Jan Pott från Reterrra samt Peter Bleifuss och Bernd Fleschenberg från TSR Recycling.

Dubbelt upp med nytt verifikat till tyska Reterra och TSR Recycling

Den 22 februari undertecknade Söderenergi två nya kontrakt med de tyska återvinningsbolagen Reterra respektive TSR Recycling. Kontrakten avser verifikat på nyttorna från 50 000 ton returträ respektive 20 000 ton utsorterat verksamhetsavfall. Bland annat tar Söderenergi hand om sammanlagt 13 ton tungmetaller som bly och krom.

Söderenergi producerar el och värme av avfall från skogs- och återvinningsindustrier. Genom noggrann provtagning och analys har Söderenergi utvecklat ett verifikat som erbjuder spårbarhet och transparens för avfallsströmmarna.

Jan Steinle och Ulf Björklund på Söderenergi tog emot Jan Pott från Reterrra samt Peter Bleifuss och Bernd Fleschenberg från TSR Recycling. Efter en rundvandring på Igelstaverket, skrevs två avtal under, och verifikaten lämnades över.

Jan Pott tillsammans med Jan Steinle Peter Bleifuss, Jan Steinle och Bernd Fleschenberg

Vi är mycket stolta över att vi nu har avtal ute i Europa för vårt verifikat, säger Jan Steinle, chef för Söderenergis bränsleenhet.

Av verifikaten framgår till exempel att av Reterras 50 000 ton returträ skapade Söderenergi 144 552 MWh värme under 2022, vilket motsvarar förbrukningen för nästan 10 000 småhus. Av TSR Recyclings 20 000 ton verksamhetsavfall avgiftade Söderenergi 6000 kg bly, som hanterades och togs bort från kretsloppet.

Tjänsten som Söderenergi erbjuder återvinningsföretagen kallas Miljötjänsten.