26 juni 2023

Effektiverare bränslehantering på Igelstaverket är beställd

En ny silo och transportsystem kommer på plats nästa år. Det är många aspekter som har vägts in i genomlysning och planering av vår framtida bränsleförsörjning på huvudanläggningen i Södertälje.

Med en satsning på ytterligare en silo tillsammans med ett helt nytt bränslehanteringssystem skapar vi flexibilitet avseende bränsleslag och i försörjningen till fler pannor. Genom att ersätta befintlig hantering frigör vi även mer yta inom området, något som skapar utvecklingsmöjligheter för framtiden.

Några av de grundläggande aspekterna Söderenergi har med sig in är naturligtvis hänsyn till arbetsmiljö, säkerhet, underhåll och att hantera bränslen utan att orsaka produktionsstörningar eller olägenheter avseende buller, lukt eller damm för omgivningen.

Det är Raumaster som har fått uppdraget att leverera ett nyckelfärdigt bränslelagrings- och transportsystem. Se deras pressmeddelande