20 juni 2023

Energiåtervinning av avfall – klimatbov eller -hjälte?

Inbjudan till seminarium Almedalen 2023 med Mälarenergi, Tekniska verken i Linköping, Stockholm Exergi och Söderenergi

 

Tid: Torsdag 29 juni kl 10:30 – 11:15 Plats i Almedalen: Arena Energi

Seminariet livesänds här

Avfallsmängderna fortsätter att växa, inte minst fossil plast. Varje år produceras 300 miljoner ton fossil plast världen över. 600 miljoner ton år 2040, det är vad vi enligt WWF kan räkna med om produktionen fortsätter att öka i samma takt som nu. idag är 99 procent av plasten av fossilt ursprung.

Trots ett väl utvecklat system för insamling och sortering av plast och andra avfallsfraktioner ökar mängden plastavfall som skickas till energiåtervinning. En orsak är vår ökade konsumtion. Enligt Naturvårdsverket återvinns idag bara 8 procent av plastavfallet i Sverige.

Med vår miljötjänst producerar vi el och värme av avfall och bidrar till ökad resurseffektivitet, och samtidigt avgiftar samhället från tungmetaller och gifter.

För att klara klimatmålet nettonoll 2045 behöver de fossila utsläppen från Sveriges kraft- och fjärrvärmeverk bli noll – det visar t ex Klimatpolitiska vägvalsutredningen. Hur skapar vi incitament, utvecklar teknik och styrmedel för en marknad som gör det möjligt att nå målet? Och som samtidigt på ett resurseffektivt sätt tar hand om avfallsberget och den fossila plasten? För att klara det krävs ett helhetsgrepp – och att vi arbetar genom hela värdekedjan.

Ett arrangemang med Mälarenergi, Tekniska verken i Linköping, Stockholm Exergi och Söderenergi. Medverkande är Jenny Sahlin, Profu, Mikael Hedström, Ragn-Sells, Mattias Philipsson, Svensk Plaståtervinning, Filip Elland, Castellum, Lena Lundberg, Trioworld samt Niklas Gunnar, Mälarenergi, Ulf Wikström, Stockholm Exergi, Karin Medin, Söderenergi och Klas Gustafsson, Tekniska verken. Moderator: Malin Thorsén.