14 april 2022

Ett verifikat kan visa miljönyttan med energiåtervinning

Tillsammans med Tekniska verken, Mälarenergi och Umeå Energi skapar vi ett verifikat som tydligt och transparent visar miljönyttan med energiåtervinning. Ett verifikat kan ge konkreta siffror till ansvarsfulla återvinningsföretag om just deras avfall: sparad koldioxid, återvunna metaller, avlägsnade gifter, producerad energi och så vidare.

Vi menar att bättre transparens och spårbarhet måste bli standard i framtiden. I en debattartikel i Dagens Samhälle pekar vi på problemen med illegal avfallshantering och vilka tre områden som våra politiker bör prioritera.

”Bättre transparens och spårbarhet måste bli standard ” – Dagens Samhälle