27 augusti 2020

Brand på Söderenergis bränsleterminal i Mörbyområdet Nykvarn

15/9. På terminalen märks det tydligt att majoriteten av det brandskadade returträt har transporterats bort. ​​Arbetet på plats fortgår med bevakning dygnet runt och fortsatt hantering samt vattenbegjutning tills dess att allt brandskadat material är borta.

7/9. De returträstackar som brandhärjades är nu helt utgrävda, genomgångna och bevattnade.

4/9. Läget i eftersläckningsarbetet är stabilt och vi har ingen rökutveckling på terminalen sedan igår, torsdag. En av våra viktigaste prioriteringar i arbetet under veckan har just varit att minimera rök i vårt hanterande av material i släckningsarbetet. Transporterna av returträt till Igelstaverket fortsätter i den takt vi ser är möjligt för att säkerställa hanteringen på plats. Ansvaret för arbetet på terminalen ligger fortsatt på Söderenergi och räddningstjänstens resurser i form av utrustning och bemanning av den är nu helt avetablerad.

SVT Södertälje gör idag ett inslag med vår vd Karin Medin, en vecka efter branden. Du kan också se en tidigare intervju med Karin, direkt efter branden.

2/9. Eftersläckningsarbetet pågår och rökutvecklingen på terminalen är låg. Vi har sedan i går en förstärkt maskinpark och en av stackarna är nu helt genomgången och vattenbegjuten för vidare transporter till Igelstaverket.

Länstidningen hade tidigare i veckan en insändare från en privatperson – I dag kan du läsa Söderenergis bemötande ”Vi tar flisbranden på allvar” på den.

1/9. Vi fick frågan hur det brandskadade materialet hanteras på plats på Igelstaverket. Morgonens inslag på Sveriges Radio P4 Södertälje.

31/8. Vår personal larmade ut räddningstjänsten till Nykvarnsterminalen under måndagskvällen. Den utrustning som räddningstjänsten lämnat över för att förstärka vårt fortsatta släckningsarbete har tekniska problem. Vi gjorde bedömningen att deras närvaro och insats åter igen behövdes för att säkerställa förmågan tills utrustningen fungerar fullt ut igen.

30/8. Under söndagen påbörjade vi transporterna av det brandskadade materialet till Igelstaverket, returträ som direkt går in i kraftvärmeverket och blir värme och el. Arbetet med eftersläckning pågår fortfarande och tusen ton brandskadat material ska noggrant kontrolleras undan för undan innan det kan lämna Nykvarnsterminalen. I dagsläget räknar vi med att det kommer ta 2 veckor att gräva ut de varma stackarna och vattenbespruta del för del innan allt material är omhändertaget och borta.

29/8. Utvecklingen går åt rätt håll och räddningstjänsten bedömer att den akuta fasen är över och kommer att avsluta sin räddningsinsats kl.18 idag lördag. Det sker naturligtvis under ordnade former. Räddningstjänsten kommer att kvarstå med sin styrka till mobilisering är klar för att vi i egen regi fortsätter släckningsarbetet, uthålligt. Risk för spridning innanför och utanför terminalen bedöms som låg.

Till alla närboende och i närområdet – vi beklagar de olägenheter brandröken kan orsaka! Väderförhållanden växlar, regn tillsammans med vindriktning gör att röken upplevs olika mycket i det fortgående eftersläckningsarbetet.

28/8. Arbetet på plats leds fortfarande av räddningstjänsten med stöd av våra egna resurser. Situationen är under kontroll och vi är mycket tacksamma över räddningstjänstens fantastiska insats tillsammans med alla andra involverade. Vi beklagar naturligtvis de olägenheter som branden orsakat allmänheten och närområdet. Släckningsarbetet kommer att pågå under lång tid och bevakningen likaså.

Efter gårdagens (27/8) vattenbombningar och nattens släckningsarbete är läget under kontroll. Rökutveckling finns fortfarande men branden är kontrollerad och begränsad inom området.

27/8. Läget är allvarligt. Ökande vind har gett kraft till branden som spridit sig utanför området. Räddningstjänst är på plats från flera stationer och bekämpar branden tillsammans med vår personal.

”Det är jätteallvarligt”, se Länstidningens direktsända intervju på plats med Jan-Erik Haglund, Söderenergis Hållbarhetschef 

Uppdatering 15.00 – Det har utvecklats till en fullt utvecklad brand och brandkåren är på plats.

Det är en mindre glödbrand i en träflishög på bränsleterminalen i Mörby som har utvecklats sedan i morse. Brandkåren har varit på plats utan åtgärd och följer situationen. På Söderenergi agerar vi enligt rutin och kommer fortsätta släckningsarbetet tills branden är helt släckt. Rök och brandlukt kan upplevas i närområdet.

Branden är begränsad till en av bränslehögarna inom området och det kommer att finnas extra bevakning på plats de närmaste dygnen.

Vi uppdaterar informationen löpande om läget förändras.