25 oktober 2023

Hantering av glödbrand är nu avslutad på Igelstaverket

Brandhärden är utgrävd ur silon vilket betyder att rök och ånga upphört. Söderenergis insatsorganisation har arbetat intensivt sedan i måndags och vi beräknar att allt bränsle är ute ur silon innan dagens slut. 

Nyhet 23/10 kl. 12.30:

Hantering av glödbrand pågår vid Igelstaverket i Södertälje

I fredags uppstod en glödbrand i en silo vid Igelstaverket. I samband med att silon nu töms kommer man att se större mängder ånga och rök, samt känna viss lukt.

Efter undersökning i fredags gjorde räddningstjänsten bedömningen att det inte fanns risk för att glödbranden skulle utvecklas till brand. Sprinklers sattes igång för att fylla silon med vatten.

Efter samråd med räddningstjänsten och MSB, börjar vi idag måndag kl 13 arbetet med att tömma silon. Den innehåller flis av returträ och är fylld till cirka 70 procent, vilket motsvarar cirka 1500 ton.

I samband med en planerad stegvis tömning av silon finns det risk för att mindre mängder av bränslet börjar brinna och rökutveckling uppstår. Räddningstjänsten kommer att vara på plats och samverkar med Söderenergis insatsorganisation. Eftersom bränslet är mycket fuktigt kan man räkna med en stor mängd ånga.

Vi upprätthåller övrig verksamhet på Igelstaverket, och vi bedömer i nuläget inte att produktionen av värme och el påverkas. Insatsen beräknas pågå i drygt en vecka.

Orsaken till branden kommer att följas upp med en utredning.

Vi uppdaterar löpande.

  • Uppdatering måndag kl. 17.30: Under eftermiddagen har vi påbörjat tömningen av silon vilket har gått enligt plan. Hittills är mängden ånga, rök och lukt mycket begränsad. Arbetet fortsätter enligt plan. Skogsvägen bakom Igelstaverket är tillsvidare avstängd.