14 februari 2022

Idag klappar vårt hjärta för biodrivmedel

Söderenergi har idag lämnat in sitt remissvar till Infrastrukturdepartementet på promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

I Söderenergis verksamhet energiomvandlar vi cirka 1 miljon ton avfall och bränsle som fraktas med tåg, lastbil och båt. Vi har cirka 20 000 lastbilstransporter varje år. För att vi ska kunna bidra till klimat- och miljömål, både nationellt och internationellt, är möjligheten att ersätta fossila med förnybara drivmedel en förutsättning för att lyckas. Och därtill möjligheten att ersätta fossila eldningsoljor med förnybara biooljor. Kommersiella villkor måste vara långsiktiga, förutsägbara och ekonomiskt premiera aktörer som ställer om till hållbara bränslen och drivmedel.

Söderenergi anser bland annat att:

  • Sverige måste hävda principen att ingen koldioxidskatt ska tas ut på fossilfria drivmedel.
  • Sverige bör ha som mål att även i fortsättningen ha skattebefrielse för rena och högblandade biodrivmedel.
  • Sverige bör också ansöka om skattebefrielse för biooljor för uppvärmning.

Läs hela remissvaret här.