13 mars 2019

Klimatbokslutet summerar vår nytta

Söderenergis bokslut för 2018 står klart. Tillsammans med fjärrvärmekunderna gör vi skillnad!

Söderenergi gör ett klimatbokslut för att se hur fjärrvärmens verksamhet påverkar och bidrar till klimatnyttan. Den visar både våra egna utsläpp och de som undvikits tack vare fjärrvärmen i regionen. Bokslutet är ett verktyg i vårt utvecklingsarbete. Den är också ett kvitto på att Söderenergi tillsammans med Södertörns Fjärrvärme, Telge Nät och fjärrvärmekunderna har en mycket betydelsefull och positiv klimatpåverkan i samhället.

Under 2018 har vi undvikit utsläpp av 927 000 ton koldioxid

Rapporten beskriver scenariot ”om inte vi fanns”

Vilka alternativa uppvärmningsformer skulle då behöva rycka in och vad skulle detta få för konsekvenser klimat- och resursmässigt? Om avfallet läggs på deponi istället för att omvandlas till energi, vad händer i samhället då? Det är några av svaren som klimatbokslutet ger.

 

 

Det är tredje året i rad som vi presenterar ett klimatbokslut. Årets resultat i jämförelse med 2017 visar på -7 %. Det grundar sig på två saker med ungefär lika stor andel. Den första är minskad produktionsvolym (värmeexport) till Stockholms Exergi. Dessutom ser vi att vår omvärld minskar sitt klimatavtryck bland annat genom förbättrad avfallshantering. Vilket leder till minskade utsläpp av klimatgaser från deponi, och därmed reduceras nyttan av energiåtervinning något.

Ta del av klimatbokslutet för 2018
Rapporten presenterar SSF:s totala klimatpåverkan under verksamhetsåret 2018.

Det är Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag, som genomför och tar fram klimatbokslutet. Vi är ett av 28 energiföretag i Sverige som gör ett klimatbokslut.

Beteckningen SSF står för Södra Stockholms fjärrvärmenät. Med det avses det sammanhängande fjärrvärmenät som försörjer våra ägarkommuner; Botkyrka, Huddinge, Södertälje samt Salem och Nykvarn med fjärrvärme. I analysen ingår även Söderenergis värmeleveranser till Stockholm Exergi. Söderenergi producerar fjärrvärmen och Södertörns Fjärrvärme respektive Telge Nät distribuerar och marknadsför fjärrvärmen i de nämnda kommunerna.