8 mars 2023

Kvinnlig trio leder Söderenergi

Såvitt vi vet är det unikt med tre kvinnor i toppen på ett stort bolag inom industrin. På Söderenergi heter ordförande, vd och produktionschef Boel, Karin respektive Anja. Nu vill vi ha ännu fler kompetenta kvinnor till Söderenergi.

Enligt stiftelsen Allbrights årsrapport 2022 så pågår en intressant utveckling just nu inom energibranschen. Mängden kvinnor i ledande position på energibolag har ökat från 14 till 23 procent mellan 2021 och 2022. Enligt Allbright beror detta på att den gröna energiomställningen lockar ledarkvinnor.

Tittar man på Söderenergis ledningsgrupp är siffran hela 57 procent (4 av 7 personer). Det är glädjande men självklart räcker det inte med kvinnliga chefer.

På Söderenergi har vi idag 30 kvinnor av totalt 154 anställda, vilket innebär cirka 20 procent kvinnor på bolaget (2022). Här ligger Söderenergi under branschsnittet – enligt en rapport från Kraftkvinnorna så ligger antalet kvinnor i energibranschen på cirka 25 procent.

Tittar man på utvecklingen på Söderenergi de senaste åren så pekar siffrorna ändå åt rätt håll, från 16 procent kvinnor 2019 till dagens 20 procent. Men vi vill bli mycket bättre – och hoppas att fler kvinnor kommer att välja Söderenergi. Enligt Söderenergis riktlinje för mångfald och likabehandling strävar vi efter en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper och befattningar.

Sök gärna jobb hos oss!