22 september 2022

Lokalproducerad el minskar påverkan på fjärrvärmepriset

Söderenergis kraftvärmeverk har en viktig roll i energisystemet då vi både producerar värme och el samtidigt – ett viktigt bidrag i regionen då den avlastar elnätet och inte är beroende av väder eller vind.

Med ett skakigt läge i Europa med stigande elpriser som styrs av hög efterfrågan på el gör att energifrågorna uppmärksammas och här har fjärr- och kraftvärmen en viktig roll.

I dagens Länstidning, uppmärksammas Söderenergis intäkter på el. En intervju med Camilla Koebe, Söderenergis hållbarhets- och kommunikationschef, som beskriver hur de stigande elpriset till viss del täcker ökade kostnader för andra områden.

Söderenergis främsta uppdrag är att säkerställa att fjärrvärmeleveransen till Telge Nät och SFAB är konkurrenskraftig, miljömässig och pålitlig. Detta för att säkerställa att slutkunden, dvs invånarna i våra ägarkommuner Södertälje, Huddinge och Botkyrka får den leverans som förväntas. Tack vare att vi får bättre betalt för den el vi säljer klarar vi av att balansera de extrema höjningarna vi har för bränsle och insatsvaror. Därigenom är det möjligt för oss att fortsatt leverera fjärrvärme på en stabil kostnadsnivå.

– Vi har precis som många andra i fjärrvärmebranschen en stor utmaning att hitta bränsle sedan kriget bröt ut i Ukraina, det är en del av ”energikriget” som pågår i Europa, säger Camilla Koebe.

En konkurrensutsatt bränslemarknad. Många länder och europeiska energibolag måste ersätta den gas och biobränsle som de tidigare fått från Ryssland. Det betyder att fler kliver in på samma marknad som Söderenergi, det blir fler på bollen i efterfrågan av tex returträ i Tyskland, ett viktigt biobränsle för oss.

Länstidningens artikel är låst, för prenumeranter:
Söderenergi gör miljonintäkter på Igelstaverket när elpriserna rusar
”De höga elpriserna upprör många – men inte Söderenergi. Bolaget generar nu viktiga miljoner från elproduktionen i Igelsta kraftvärmeverk i en tid då energikrisen i Europa gör den huvudsakliga verksamheten – fjärrvärmen – allt dyrare.”

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Söderenergi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent med Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk.

I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Därför är kraftvärmen väldigt resurseffektiv. Dessutom är det en stor tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras helt oberoende av väder och årstid.

En av fördelarna är att det är lokalt producerad el och värme som finns nära slutkund och därför behöver den inte färdas särskilt långa sträckor. På Igelsta kraftvärmeverk produceras el som räcker till att försörja ca 100 000 hushåll, varje år.