9 april 2019

Malin är Värme- och kraftföreningens stipendiat och aktuell på Panndagarna i veckan

2018- års stipendium tilldelades Malin Stauber Alfredsson för väl utfört examensarbete ”Effects of Different Fuels on Combustion Boiler Processes”.

Examensarbetet genomfördes tillsammans med Söderenergi och ÅF. Malin hjälpte oss att undersöka och utreda hur olika ämnen i avfallsbränslen negativt kan påverka Söderenergis anläggningar vid förbränning. Malin är aktuell på Panndagarna i Borås den 9-10 april. En årlig konferens som anordnas av Värme- och kraftföreningen och som belyser teknikutvecklingen inom el- och värmeproduktion.

Grattis till Värme och kraftföreningens stipendium Malin! På konferensen kommer du att presentera det examensarbete du gjorde på plats hos oss. Vi vill i samband med det passa på att ställa några frågor.

Vad har du med dig från Söderenergi?

— Förutom fördjupade kunskaper inom förbränningspannor och -teknik så har jag fått många värdefulla erfarenheter och kontakter. Jag är tacksam för en så bra handledare som Viktor och jag skulle vilja tacka honom för all tid och energi han lade ner på att stötta och vägleda mig.

Vill du nämna en av de viktigaste slutsatserna arbetet gav dig?  

— Att förutspå påverkan från olika bränslemixar är komplext, utifrån min analys av tidigare eldade bränslen såg vi att teorin och verkligheten inte alltid överensstämde. Det gör det svårt att sätta en gräns för tex när innehållet av skadliga ämnen är för högt och när det är tolererbart. Dessutom är gränsvärdet beroende av pannans utformning vilket gör att det varierar från panna till panna.

Hur har din rapport och analys tagits emot, några ringar på vattnet?

— Jag hoppas att Söderenergi har tagit till sig rapportens innehåll och använt det i sitt bränsleprojekt.

Du har nyligen tagit din examen från Civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi på KTH. Vad gör du idag?

— Idag arbetar jag på ÅF som energikonsult inom kraft och värme.

 

Tack Malin! På Söderenergi är vi mycket glada och stolta över ditt arbete! Alla som är intresserade kan gå in och ta del examensarbetet på vår hemsida.

Avslutningsvis kan vi berätta att ja, vi har självklart tagit till oss rapporten. Den är en del i vårt arbete, både när det gäller bränslespecifikationer och i de projekt där vi tittar på nya bränslen i  anläggningarna.