22 december 2020

Något är sig likt

Värdet av våra medarbetare, vår produktion och vår samverkan med andra för att säkerställa verksamheten. Vi vill skicka en varm julhälsning till dig som gjort samarbetet möjligt under ett år med starka restriktioner.

Oavsett om det är julafton eller en vanlig torsdag så är vi med vår värme- och elproduktion en samhällsviktig funktion.

Precis som alla andra har vi haft ett annorlunda år där avstånd och distans fått en ny betydelse. Vi har lagt mycket kraft och fokus på att förhindra smittspridning inom Söderenergi. Det har alla samarbetspartners, entreprenör, konsulter eller kontakter märkt av och vi vill säga tack för din förståelse och ditt ansvarstagande. Vi har lyckats bra.

För att förhindra onödiga risker för medarbetarna som säkerställer produktionen har även många av kollegorna jobbat hemma sedan i mars. Ett utmanande år men vi är stolta över att samarbetet har fungerat och det ansvar vi alla känner. Vi har blivit hejare på digitala möten.

Vi önskar en God Jul och välkomnar ett fortsatt bra samarbete 2021