2 mars 2022

När vår IT-utrustning har gjort sitt

Det finns många hållbara alternativ för att hantera smartphones, datorer, skrivare och andra IT-produkter. Vi gör det genom återanvändning tillsammans med ett företag som ger dem nytt liv.

Under förra året bidrog Söderenergi till en minskad belastning på klimatet motsvarande 9 750 kg CO2e. Det motsvarar uppvärmningen av 39 lägenheter eller att köra 1,4 varv runt jorden med bil. Ytterligare ett sätt att bidra till en cirkulär ekonomi, alla bäckar små.

På Söderenergi ratar vi inte IT-utrustning för att den kommit upp i en viss ålder. Vi värderar dess funktionalitet och användbarhet. Det betyder att vi inte gör onödiga inköp.

När de nått sin livslängd hos oss finns det företag som kan ge dem nytt liv och användas, återigen. Det tycker vi är hållbart.