1 december 2023 Lastning av träflis på Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn

Nu blir lastbilarna längre – ett steg på vägen för Söderenergi och klimatet

Från och med idag 1 december öppnar Trafikverket knappt 60 mil statliga vägar för 34,5 meter långa lastbilar. Ett viktigt steg för klimatet och något som vi på Söderenergi har kämpat för länge. Men det finns mer kvar att göra – för att få rulla på det lokala vägnätet.

Sedan tio år medverkar Söderenergi i ett försöksprojekt med lastbilar tyngre än 74 ton, med lyckat resultat för både trafiksäkerhet och miljö. Och här hittar idag vi också en av de största lastbilarna i världen i sitt slag, som sedan 2020 går på dispens. Den väger fullastad 98 ton och är 34 meter lång, den bär 50 procent mer last och reducerar därmed antalet transporter med en tredjedel.

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige, och den tunga lastbilstrafiken genererar nästan 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år. Därför efterfrågar vi klara spelregler och satsningar på infrastruktur:

  • Möjliggör för längre och tyngre transporter i sammanhängande vägnät.
  • Säkra skyndsamt omklassningar och vid behov investeringar i det lokala vägnätet så att det i ett första steg klarar bärighetsklass BK 4 (mer än 74 ton) och 34,5 meters fordon.
  • Fortsätt den nationella forskningen om ännu tyngre och längre fordon (HCT, High Capacity Transports).
  • Säkra konkurrenskraftig tillgång till biodrivmedel i Sverige, för såväl tunga transporter som för sjöfart.
  • Satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur.

Lyssna på Söderenergis Olle Ankarling: https://sverigesradio.se/artikel/nu-moter-du-nya-jattelastbilarna-pa-vagen

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/langa-lastbilar-pa-det-svenska-vagnatet/

https://www.di.se/nyheter/nu-blir-lastbilarna-langre-och-gronare/