18 oktober 2022

Planerar för minusutsläpp i Igelsta 2030

Nu tar vi nästa steg och utreder möjligheterna för minusutsläpp, så kallad bio-CCS, där vi avskiljer och lagrar koldioxid permanent.

Igelstaverkets produktionsprocess, geografiska läge och samarbete med Södertälje hamn gör att anläggningen är en av de bäst lämpade i Sverige för att utveckla bio-CCS. Totalt kan vi avskilja ungefär 500 000 ton koldioxid per år.

Just nu pågår etapp 2 på vår resa och nu gör vi en så kallad systemstudie. Den etappen är klar i slutet av 2022, och nu pågår för fullt planeringen för fullt för nästa etapp, etapp 3. Om allt faller på plats kan vi ha en anläggning färdig före 2030.

Se vår film om bio-CCS med Karin Medin (7 minuter).