18 oktober 2022

Karin Medin under intervjun på kraftvärmeverkets tak