18 oktober 2022

Karin Medin filmas på kraftvärmeverkets tak