21 augusti 2023

Räddningstjänst var på plats utan åtgärd

Under söndagen tillkallades brandkåren till Igelstaverket efter att en mindre glödbrand på Igelsta kraftvärmeverk hade släckts av den egna personalen.  

Söndag förmiddag, 20 augusti, fick kontrollrummet vid Igelsta kraftvärmeverk en indikation på höjd temperatur i ett bränslenedfall till pannan. Orsaken var ett stopp i bränslenedfallet, under en så kallade cellmatare, vilket är ett skydd mot bakbrand i det slutna systemet. I samband med att personal på plats åtgärdade stoppet, uppstod en mindre glödbrand, och därmed gick också brandlarmet. Personalen släckte omedelbart med vatten, varvid viss rökutveckling i pannhallen uppstod. Insatsledaren på plats tog beslut att som en säkerhetsåtgärd även larma räddningstjänsten. Brandkår med polis och ambulans anlände cirka 11:30.