17 juni 2020

Så blir kraftvärmen het inför framtiden

I måndags, 15 juni, hölls ett webinarie för att diskutera hur kraftvärmen ska kunna bidra på ett effektivt sätt i framtidens fossilfria Sverige. Karin Medin var först ut som medverkande.

Vill du se kraftvärmeseminariet i efterhand så finns det tillgängligt här

Bakgrunden till seminariet var utredningen – Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion – idag och i framtiden”. Sveriges kraftvärmeföretag samarbetar för att beskriva hur branschen behöver utvecklas, vilka åtgärder som ger kraftvärmen rätt förutsättningar inför framtiden och vilka möjligheter som detta medför.

Tillsammans arrangerade vi ett omställt Almedalsseminarium​​.​​​