18 augusti 2020

Skolstart runt om i Sverige med NO på schemat

Att skapa intresse, etablera kunskap och engagemang för energi och hållbar samhällsutveckling är en viktig fråga. Svenska Kunskapsförlaget står bakom Natur & Miljöboken. De erbjuder landets mellanstadieklasser ett aktuellt och inspirerande läromedel – ett komplement och en resurs för lärare som bär det betydelsefulla uppdraget att utbilda framtida generationer.

Under nästan 20 år har Söderenergi medverkat till att miljöutbildningen når mellanstadieeleverna lokalt i kommunen. Vi är också stolta över att vi tidigt var med och skapade ett avsnitt om fjärrvärme, för ca 240 000 barn i hela landet. Vi gillar långsiktiga initiativ och naturligtvis ämnet!

Gå in och ta en titt – du lär dig säkert något som våra barn redan kan.

https://nmboken.se/natur-och-miljoboken/laromedel/