23 augusti 2019

Söderenergi är certifierad mot ISO 45001

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö på våra arbetsplatser, oavsett om du är anställd på Söderenergi eller om du är inhyrd entreprenör. Det är viktigt att vi har en gemensam syn på vad en god arbetsmiljö är och att vi agerar lika för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Tillsammans skapar vi en god säkerhetskultur på Söderenergi.

Söderenergi har i dagarna blivit certifierade enligt den nya standarden för arbetsmiljö. Maria Gaspar, vår samordnare för Miljö, Hälsa & Säkerhet, berättar mer.

Vilka är våra främsta framgångsfaktorer?

Söderenergis främsta framgångsfaktorer är engagemanget från alla våra uppmärksamma och medvetna medarbetare.

Söderenergi är sedan 2013 certifierade mot OHSAS 18001 och vi har gemensamt ständigt utvecklat vårt arbetssätt, våra rutiner och vårt ledningssystem. Detta gjorde att övergången till nya ISO standarden för arbetsmiljö, ISO 45001, inte var ett så stort steg.

Arbetsmiljö och säkerhet ställs alltid i första rummet. För att öka medvetenheten kring arbetsmiljön finns det olika forum för samråd runt dessa frågor. Vår arbetsmiljöpolicy är en del i vårt hållbarhetsarbete och ingår i företagets hållbarhetspolicy. Det finns klara utarbetade processer för att identifiera faror, hantera arbetsmiljörisker och ta tillvara på initiativ som förbättrar arbetsmiljön. Ta gärna del av vårt arbete och våra val.

Vad är nytt och varför är det viktigt att ha en standard att luta sig mot?

I den nya arbetsmiljöstandarden är det större fokus på såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Med standarden i ryggen är det möjligt för oss som organisation att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsplatser, förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt att ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda tillsammans med medarbetarna.

Här kan du läsa mer ISO 45001 Ledningssystem, den första internationella standarden för systematiskt arbetsmiljöarbete.