8 april 2019

Söderenergi går över till fjärrmätning av bränsleved

Virkesmätning är en central del av skogsnäringens logistik. Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen och övergången till digital mätning blivit ett vanligt inslag i skogs- och massaindustrin. Nu tar vi in tekniken i fjärrvärmens bränslelogistik, den skiljer sig inte specifikt.

Den nya fjärrmätningsstationen med kameror är nu driftsatt på Söderenergis tåg- och bränsleterminal i Nykvarn. Här kommer vi fortsättningsvis ta emot och hantera all bränsleved från våra lokala leverantörer, den ved som ratas av massaindustrin. Volymerna ligger under säsong på cirka fem timmerbilar om dagen.

Jörgen Holmström (bilden) från Bröta Åkeri är en av de chaufförer som sett fram emot övergången till den nya tekniken. Dagens leverans kommer från Sörmlands skogar.

— Min erfarenhet av fjärrmätning är enbart positiv. Med tekniken på Söderenergis anläggning kan jag komma när jag vill och sköta allt själv, från invägning till mätning och lossning. Flexibelt, genom att inte behöva anpassa och planera körningarna efter företagets öppettider och personal på plats, skapas nya förhållanden. Vi får helt enkelt andra förutsättningar att planera och kan optimera våra rutter. Jag behöver heller inte ta vägen förbi Igelstaverket i Södertälje, säger Jörgen.

Fjärrmätning är en annan form av virkesmätning som traditionellt har utförs av virkesmätarpersonal direkt på bil med hjälp av mätsticka. Här har en omställning av arbetsuppgifter för personal på vår bränslemottagning skett, vilket har fungerat bra.

Idag loggar chauffören in mot Biometrias bildmätningscentral i Sundsvall som genom kameror sköter allt på distans. Identifikationen sker med en ”vältlapp” som visar leverantör (säljare) och ordernummer. Virkesmätare kontrollerar sedan bilderna mot uppsatta parametrar för bränsleveden.

Så funkar fjärrmätning

Utvecklingen ger fler fördelar

Åkerier och chaufförer är vinnare i form av öppet dygnet runt service, smartare flöden och kortare stopptider. Mättekniken bidrar också till en logistikoptimering både ekonomiskt och miljömässigt. Affären får en ökad transparens och bättre uppföljning genom att bilderna sparas. Dagens stickprover kommer också fortsatt att tas ut enligt branschpraxis. Miljön blir vinnare. Genom att styra om timmerbilarna direkt till Nykvarns industriområde minskar vi trafiken till Igelstaverket i Södertälje.

Plats för fjärrmätning, lagring och flisning av bränsleved.
Förberedelserna för att kunna mäta, lagra och flisa på terminalen har pågått under ett par månader. Platsen för stationen och lagringsytan har också asfalterats, den sista på terminalen.

 

Biometria ansvarar för virkesmätning- och redovisning i Sverige. En opartisk organisation i affären mellan köpare och säljare som säkerställer att mätningen utförs på ett likformat sätt.

Om Söderenergis terminal
Tåg- och bränsleterminalen ligger i ett industriområde i Nykvarn, ett åtta hektar stort område intill Svealandsbanan. Här tar vi årligen emot ca 150 tåg med skogsavfall i XXL-containrar från stora delar av Sverige. Anläggningen fungerar också som bränsledepå och är Söderenergis centrala nav logistiskt sett. Ett unikt värmekamerasystem, kombinerad branddetektion och intrångsövervakning, används för att bevaka varje enskild bränslehög och analysera temperaturutvecklingen. På plats drivs alla lastmaskiner och fordon med 100 % biodrivmedel så även Sveriges första 74-tons flisbil som går till och från Igelstaverket.