7 oktober 2019

Söderenergi har firat Södertälje kanal som fyller 200 år

Det gjorde vi genom en stadsvandring på vår sida av kanalen. Igelstaverkets läge vid Södertäljes inlopp och vår hamn har stor betydelse för oss. Här tar vi emot hälften av den totala bränslevolymen som per år blir 200 fartyg och ½ miljon ton ursprungsmärkt avfallsbränsle. Vi är även av stor betydelse för Södertälje. Ungefär 1/3 av Söderenergis totala värmeproduktion går till Södertäljes invånare.
”I dag har drygt 90 procent av alla flerbostadshus och en tredjedel av alla villor i Södertälje fjärrvärme”, enligt Telge Nät.

I lördags var det många arrangemang i staden för att uppmärksamma kanalens betydelse. Under Kanalårets flagg och ”Vi är Södertälje” var dagen ämnad för Södertälje av Södertälje.

Vår promenad bjöd på historiska och nutida inslag och var en del av programmet för dagen.

 

Vid Östertälje båtklubb stod en karolin på vakt.

Det var ett nyfiket gäng som trotsade kylan och gick med på stadsvandringen. Vi började vid Hasiors hästar vid slussbron och avslutades vid värmande eldkorgar, kaffe och korv utanför Igelstaverket. Tack, det var roligt att ni kom! Ett uppskattat evenemang med Södertäljeprofilen Tina Westerlund i spetsen. Tina gav oss en intressant inblick i historierna knutna till olika platser efter vägen, här stötte vi bland annat på Bellman och även en soldat som gestaltade rysshärjningarna för 300 år sedan. Vi hade även förmånen att få gå det nya och nästan klara promenadstråket utefter Igelsta strand, tack Skanska!

Utefter kanalen och Igelsta strand har vi målet i sikte.

På kanaltemat så kan vi tipsa om ett inslag som har sänts på vetenskapsradion, här berättar Tina Westerlund om att Södertäljes livsnerv firar 200 år.

Fördelen med egen hamn nyttjar vi så mycket vi kan, men även andras hamnar.

Transporterna baseras främst på returfrakter, dvs fartyg som annars skulle gå tillbaka från Europa utan last (vi är ett exporterande land med många båtar ut till Europa). Ett smart utnyttjande av resurser. Länderna varierar men just nu är det tre största; England, Tyskland och Frankrike.

En last ligger i snitt på 1850 ton, ett fartyg med returträ räcker 1½ dygn på Igelstaverket räknat på full produktion i Kraftvärmeverket samt i en av de tre hetvattenpannorna.

Kajen har plats för två fartyg och det är personal från Södertälje Hamn som sköter all hantering och lossning. Här har vi också personal från Biometria, en oberoende part som jobbar med provtagning av bränsle. Var 20:e minut tas prover ut som sedan skickas till Lidköping för analys.

Till Igelsta hamn anländer fartyg med; returträ, balar med utsorterat avfall* samt skogsbränsle. Genom våra samarbetspartner nyttjar vi också Södertälje hamn för tallbeckolja och Oxelösunds hamn för träpellets och returträ.

Dygnet runt och året runt producerar Söderenergi värme men även el som räcker till långt många fler än Södertäljes invånare men det är här Igelstaverket och vår huvudproduktion finns.

 

*Det avfall vi energiåtervinner utgörs av källsorterat, förbehandlat och kvalitetskontrollerat avfall från till exempel industrier och affärer, så kallat verksamhetsavfall. Det utgörs av papper, trä, plast och gummi (ej bildäck) som av kvalitetsskäl inte kan eller bör materialåtervinnas.