15 november 2019

Söderenergi har köpt bränsleterminal i Nykvarn

Med tågtransporter i kombination med goda lagringsmöjligheter är terminalen redan idag Söderenergis hörnsten avseende bränslelogistik. Det är nu 10 år sedan vi flyttande in som hyresgäst på Catenas mark i Nykvarn. Nu har vi köpt ut området på 95 400 kvm intill Svealandsbanan, ett bolagsköp på drygt 80 miljoner kronor.

Det var i samband med att vi byggde Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk på Igelstaverket som Brinova (idag Catena) lät bygga och uppföra terminalen vid Mörby industriområde. Terminalen stod klar september 2009 och Söderenergi gick då in i ett hyravtal med option för utköp.

Idag har vi en väl fungerande anläggning. Under åren har vi själva investerat 25 miljoner kronor i olika utvecklingsprojekt. Terminalen är en väldigt central del i vår bränsleförsörjning och kommer vara det under överskådlig tid. Idag är området även eftertraktat av flera aktörer något som också stärker den ekonomiska nyttan. Säger Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.

På Söderenergis tåg- och bränsleterminal tar vi årligen emot ca 100 tåg med skogsbränsle i XXL-containrar från stora delar av Sverige. Green Cargo har sedan terminalen togs i drift, ansvarat för järnvägstransporterna med bränsle.

Anläggningen fungerar också som bränsledepå och är Söderenergis centrala nav logistiskt sett. Ett unikt värmekamerasystem, kombinerad branddetektion och intrångsövervakning, används för att bevaka varje enskild bränslehög och analysera temperaturutvecklingen. Hit levereras även bränsleved som ratats av massaindustrin och en ny station för fjärrmätning av virket har nyligen driftsatts.

På plats drivs alla lastmaskiner och fordon med 100 % biodrivmedel så även Sveriges första 74-tons flisbil som går till och från Igelstaverket i Södertälje.

Foto: C3C