14 november 2019

Söderenergis tåg- och bränsleterminal i Nykvarn. Foto: C3C

Söderenergis tåg- och bränsleterminal i Nykvarn