3 juli 2023 På bilden: Moderator Malin Thorsén, Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, Karin Medin, vd Söderenergi samt Ulf Wikström, hållbarhetschef Stockholm Exergi.

Söderenergi lyfte klimat och avfall i Almedalen

Energiåtervinning av avfall – klimatbov eller hjälte?  Det var temat på Söderenergis seminarium i Almedalen tillsammans med Stockholm Exergi, Mälarenergi och Tekniska verken.

Mängden plast på världsmarknaden fortsätter att öka, och mängden fossilbaserad plast ligger idag på cirka 380 miljoner ton. Det berättade Jenny Sahlin från Profu.

Energibolagen har idag fått bort de flesta av sina fossila utsläpp – förutom de som kommer från plasten. Och för att klara plasten behöver man samarbeta i hela värdekedjan. Nu krävs det cirkulära lösningar och helhetssyn.

Vad är det då som behöver göras? De viktigaste åtgärderna är:

  • Minska konsumtionen och mindre fossil plast på marknaden.
  • Ändra designen på plastprodukterna, så att de går att återvinna.
  • Öka sorteringen.

I seminariet deltog hela värdekedjan, från plastfilmstillverkaren Trioworld, fastighets­bolaget Castellum, återvinningsföretagen Svensk Plaståtervinning och Ragn-Sells Group till energiåtervinnarna Stockholm Exergi och Söderenergi. Trioworld har enligt Lena Lundberg målet att deras produkter ska bestå av minst 30 procent återvunnen plast 2025.

Castellum har som mål att uppnå 100 procent icke-fossil energi, och har sagt att man inte vill använda fjärrvärme som bygger på upphettad plast. Filip Elland, hållbarhetschef, menar att det idag också pågår aktiviteter för att även fastighetsägare ska minska sitt bidrag till plastberget.

Mikael Hedström på Ragn-Sells ansåg att det är viktigt att ställa krav på återvunna material för byggena:

– Det gör mer nytta än sortering.

Stockholm Exergi har satsat på en eftersorteringsanläggning i Brista för att få bort mer plast ur avfallet.

– Ökad sortering är viktigt för att minska plasten i fjärrvärmen, men inte heller det kommer att räcka. Det menade Ulf Wikström, Stockholm Exergi. Nästa steg är att införa koldioxidinfångning, CCS.

Flera deltagare lyfte behovet av skarpa och tydliga styrmedel. Mattias Philipsson menade att handel med utsläppsrätter, ETS, varit avgörande för finansiering av Svensk Plaståtervinning. Andra styrmedel som önskas:

  • Kvotplikt, t ex att man ställer krav på en viss mängd återvunnet i byggmaterialet.
  • Skärpt tillsyn och påföljd, för att komma åt den illegala avfallshanteringen.
  • Skarpa regleringsbrev till Naturvårdsverket och Boverket om krav på data.
  • Investeringsstöd för t ex koldioxidinfångning, CCS.

Sammanfattningsvis:

Det är en skrämmande utveckling vi ser, där plastberget fortsätter att öka, sa Karin Medin på Söderenergi. Koldioxidavskiljning är ett måste för framtiden. Och det krävs skärpt tillsyn och strängare straff. Belöna dem som gör rätt och straffa dem som gör fel.

Här kan du se seminariet i efterhand

 

Nyhetsbild: Moderator Malin Thorsén, Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, Karin Medin, vd Söderenergi samt Ulf Wikström, hållbarhetschef Stockholm Exergi.