8 februari 2023

Söderenergi på safari i Norge

Leif Bodinson, projektägare i Bio-CCS-projektet och Robert Tingvall, ny affärsenhetschef sedan i måndags den 6 februari, startade den här veckan med ett besök i Oslo för att förkovra sig inom området Bio-CCS.

Bio-CCS (Bioenergy Carbon Capture Storage), alltså avskiljning, förvätskning och lagring av biogen koldioxid, stod på schemat under två dagars Bio-CCS-safari i Oslo. Syftet var att samla alla aktörer och börja skapa i det nätverk som behövs för att sätta upp Bio-CCS-kedjan. Att träffen arrangerades just i Norge är ingen slump.

Norge ligger i framkant, säger Leif Bodinson. Här finns en naturlig plats för lagring, de har kunnande från olje- och gasindustrin och de håller på att bygga Europas första CCS-anläggning för ett avfallsvärmeverk.

Det räcker inte att enbart sluta med fossila bränslen för att nå klimatmålet om 1,5 grader global uppvärmning. Vi måste även städa atmosfären på koldioxid. Sverige och Norge är just nu världsledande inom området, men det återstår en del frågetecken och utmaningar som behöver lösas för att nå kommersiell fullskalig industri. Det krävs samarbete mellan många olika aktörer inom området för att komma framåt.

Leif Bodinson och Robert Tingvall kan efter två dagars safari konstatera att det händer väldigt mycket inom området just nu. Och det går snabbt.

– Många aktörer har stora och ganska konkreta planer och stora bolag går nu in och satsar, säger Leif Bodinson.

Utmaningen blir att lösa alla de saker som måste falla på plats inom kort. Stödsystem, lagar och regler och inte minst ett verifieringssystem så att man vet att det man har sålt har ett värde, att det verkligen lagras permanent.

– Både Robert och jag har fått breddade kunskaper och många nya kontakter efter de här dagarna, säger Leif Bodinson. Det är intressant för oss att se vad som händer inom området. Det är något stort som sker i norra Europa och inte bara här hos oss. Många arbetar väldigt aktivt med frågan. Vi ser att Söderenergi ligger rätt i detta.

Söderenergis Bio-CCS-projekt avvaktar just nu besked från Energimyndigheten om bidrag. Så snart beskedet kommer är projektet redo att starta nästa fas, där bland annat fördjupade teknik- och miljöstudier ska genomföras. Leif Bodinson lämnar från och med nu över rollen som affärsenhetschef till Robert Tingvall och lägger fullt fokus på projektet.

Söderenergis nya affärsenhetschef Robert Tingvall på ett seminarium som Aker Carbon Capture och Microsoft ordnade tillsammans. Aker Carbon Capture levererar och bygger CCS-anläggningar och Microsoft är stora köpare av negativa CCS-krediter och har mycket ambitiösa klimatmål för sin verksamhet.

 

Inledande bild: Projektägare Leif Bodinson framför Celsios bygge av en CCS-anläggning vid deras avfallsvärmeverk utanför Oslo, som än så länge bara är en stor grop.