8 februari 2023

Robert Tingvall, affärsenhetschef på Söderenergi