27 augusti 2018

Söderenergi presenterar nytt initiativ för transparens i avfallstrappan

Se vår film från seminariet ”Vi håller Europa rent” i Almedalen 2018.

Svensk fjärr- och kraftvärme bidrar med miljö- och klimatnyttor som under lång tid varit outforskade och okända. Söderenergi har därför kartlagt sin miljöpåverkan med syfte att ge ut ett verifikat till sina bränsleleverantörer. Verifikatet redovisar nyttorna av bolagets energiåtervinning.
I Almedalen presenterade Söderenergi tillsammans med ett antal branschkollegor ett nytt initiativ för att med verifikat tydliggöra fjärrvärmens miljö- och samhällsnyttor – för ökad transparens och miljöansvar i avfallstrappan.

Ta del av några filmklipp från seminariets olika delar

Söderenergis kartläggning av sin miljöpåverkan visar att energiåtervinningen bidrar med klimatnytta genom att minska deponeringen av avfall i Europa och genom att producera el och värme med låga utsläpp av fossil koldioxid. Dessutom bidrar energiåtervinningen till att rena materialflödet från stora mängder tungmetaller och andra farliga ämnen. Söderenergis samhällsekonomiska värdering visar att klimatnyttan kan värderas till omkring en miljard kronor per år genom undvikna utsläpp av växthusgaser. Tack vare att Söderenergi årligen avgiftar och stoppar drygt 100 ton tungmetaller från att cirkulera i samhället kan miljö- och hälsoskador undvikas som värderas till mellan 189 miljoner och 3,5 miljarder kronor.

– Vi vill redovisa nyttor som tidigare varit okända och tillsammans med våra branschkollegor skapa en mer mogen och hållbar avfallshantering. Syftet är att tydliggöra att producenterna måste ta ett större ansvar. Det är oansvarig produktion och ohållbara konsumtionsmönster som ger upphov till många av de miljöproblem som vi kämpar för att lösa, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

Vårt arbete med verifikatet har skett samtidigt som ett perspektivskifte pågår i avfalls- och energibranschen. Söderenergi och våra branschkollegor är inte längre enbart leverantörer av värme och el, utan bidrar även med att hjälpa sina bränsleleverantörer i avfallsbranschen att skapa större miljönytta. Samtidigt som vi fjärrvärmeaktörer köper bränsle så säljer vi en miljötjänst, vilket alltfler avfallsaktörer efterfrågar till följd av större miljöintresse och bättre styrmedel runt om i Europa.

Förslaget kommenteras och diskuteras på scen.

Kommentatorer: Gudrun Bremle, Substitutionscentrum, Elin Bergman, Cradlenet och Pär Larshans, Ragn-sells.
Panel med politiker: Boel Godner(S), kommunalråd Södertälje, Rebecka Hovenberg (MP), kommunalråd Linköping samt Gunnar Caperius (C), riksdagsledamot.

Ta del av hela seminariet och inspelningen här

De energiföretag som ingår i det nya initiativet är Söderenergi, Öresundskraft, Umeå Energi, Mälarenergi, Tekniska Verken, Borlänge Energi och Jönköping Energi. Tillsammans levererar vi värme till mer än en halv miljon hushåll och producerar samtidigt 3,6 TWh el, vilket är tillräckligt för att köra en Tesla model S nästan en halv miljon varv runt jorden.