23 februari 2022 Söderenergi väljer Ragn-Sells för återvinning av aska

Söderenergi väljer Ragn-Sells för återvinning av aska

Söderenergi, Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent, har skrivit avtal med miljöföretaget Ragn-Sells för cirkulärt omhändertagande av 25 000 ton flygaska varje år. På Ragn-Sells nya anläggning i Upplands-Bro ska en ny teknik användas för att återvinna värdefulla råvaror från askan medan miljögifter tas bort ur kretsloppet.

Med Ragn-Sells nya cirkulära lösning kan flygaskan från kraftvärmebolag omhändertas genom att värdefulla resurser utvinns samtidigt som miljögifter tas bort. Vi är glada och stolta över att en ambitiös aktör som Söderenergi väljer vår nya teknik för att återvinna askan, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Flygaska bildas när rökgaserna från förbränning renas. Bara i Sverige produceras varje år 300 000 ton flygaska när sju miljoner ton avfall energiåtervinns för att ge fjärrvärme och el. Askan innehåller höga halter av ämnen som kan vara farliga, men också stora mängder värdefulla resurser som kalium, natrium och kalcium.

Hittills har större delen av den svenska flygaskan skickats till ett nedlagt kalkbrott i Oslofjorden i brist på mer hållbara alternativ. Men sedan den 1 oktober 2021 klassar Naturvårdsverket, som ansvarar för exporttillstånd för flygaska, inte längre sådan hantering som återvinning, utan som bortskaffning och deponering. (Läs beslutet här.) Med Ash2Salt-tekniken, som utvecklats och patenterats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, kan de nyttiga råvarorna återvinnas samtidigt som oönskade ämnen tas bort ur kretsloppet.

Hållbar energiförsörjning är vårt huvuduppdrag och vi ska alltid ligga i framkant när vi väljer teknik. Genom vårt samarbete med Ragn-Sells tog vi förra året hand om 105 ton tungmetaller. Nu kan vi genom det nya avtalet glädjande nog se till att stora mängder användbara råvaror i vår flygaska kommer tillbaka in i kretsloppet, säger Karin Medin, vd på Söderenergi.

Ragn-Sells nya anläggning, som bygger på Ash2Salt-tekniken, byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Anläggningen tas i drift under andra halvåret 2022 och kommer att ha kapacitet att behandla 150 000 ton flygaska varje år. Det motsvarar hälften av all flygaska som svenska kraftvärmeaktörer producerar varje år.

Vår satsning på flygaska är en av de största investeringar som gjorts inom cirkulär materialåtervinning i Sverige. Vi är glada för det stora intresset och ser fram emot att fortsätta diskussionerna med fler aktörer, säger Mikael Hedström.

Ash2Salt-satsningen tilldelades i fjol 51 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på projekt som minskar klimatutsläpp. Tekniken kan redan användas i 12 länder utanför Norden, tack vare ett licensieringsavtal som innebär att det globala företaget Hitachi Zosen Inova bygger in Ash2Salt-lösningen i de förbränningsanläggningar de uppför.

I uppdraget ingår också att omhänderta ca 35 000 ton bottenaska per år från Söderenergi. Bottenaska och slagg från energianläggningar innehåller metaller som tas omhand och återvinns. Detta sker genom att slaggen körs genom ett speciellt sorteringsverk där både magnetiska och omagnetiska metaller tas tillvara. Det kvarvarande slagg gruset sorteras i olika storlekar och kan användas som konstruktionsmaterial i stället för naturgrus. På vår anläggning i Norrköping drivs sorteringsverket med egen producerad el från deponigas.

 

Söderenergi producerar fjärrvärme för omkring 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, liksom el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Varje år omvandlas en miljon ton avfall till energi i företagets anläggningar.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox , 070-927 27 56, mikael.hedström@ragnsells.com
Karin Medin, vd, Söderenergi, karin.medin@www.soderenergi.se, 076-803 3510.
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

  • Naturvårdsverkets beslut från 2021, som innebär att export av flygaska till Langöya i Norge klassas som bortskaffande och deponering i stället för återvinning som tidigare, finns att läsa här.
  • Fakta: Ash2Salt-tekniken
    När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

    De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt behöver inte längre läggas på särskilda deponier för farligt avfall. Läs mer här.