4 juli 2024

Sommartid – en tid att ladda batterierna

Industrisemester, uttrycket från förr då de flesta skulle ta sin semester under juli månad. Till viss del stämmer det fortfarande här på Söderenergi. Många medarbetare är lediga men många är också på plats för att säkerställa fjärrvärmen.

En av Söderenergis baspannor går på låglast för att tillgodose sommarens behov av varmvatten hos 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Produktionen står för övrigt stilla hos oss – lågsäsong betyder att fokus ligger på att underhålla och utveckla anläggningar, pannor och utrustning för att säkerställa en trygg leverans av värme och el när det behövs.

De senaste veckorna har vi naturligtvis haft fokus på den arbetsplatsolycka som inträffade under ett revisionsarbete på vår anläggning. För Söderenergi är en trygg och säker arbetsmiljö högt prioriterad och arbetsmiljö är en stående punkt på vår agenda. Söderenergis långsiktiga mål är en nollvision för olyckor och allvarliga tillbud. Det innebär att vi på Söderenergi, både kort- och långsiktigt, arbetar aktivt för att alla ska kunna arbeta i en säker och trygg arbetsmiljö, såväl socialt som fysiskt.

Vid Igelstaverket börjar nu också ett viktigt investeringsprojekt att ta form och det är bara några veckor sedan taket kom på plats på nya silon. Till hösten ska bränslelagrings- och transportsystemet vara i drift och försörja två linjer/pannor på Igelstaverket med returträ.

Taket på silo 4 har precis lyfts på plats.

Den nya silon möjliggör en säkrare och bättre arbetsmiljö. Med silon kan vi hantera bränslen utan att orsaka störningar eller olägenheter avseende buller, lukt eller damm för omgivningen samt upprätthålla en hög bränsleflexibilitet anpassad för vår produktion. Vi frigör också utrymme inom Igelstaverkets område för nya strategiska utvecklingsprojekt

I mitten av juni hade vi internt en sommaravslutning i en annorlunda form. Engagerade kollegor från hela företaget uppdelade på tre städlag tog sig an våra yttre produktionsanläggningar; Geneta, Fittja och Skogås. Ett tillfälle där också fler fick bekanta sig närmare med anläggningarna. Söderenergis egna grillmästare stod sedan redo för en gemensam avslutning på bästa sätt.  ​​​​​

Det är många olika professioner som medverkar och samverkar till att utveckla och upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet.

Från Söderenergi önskar vi en fin sommar!