6 juli 2022

Sommartid med utveckling på schemat

Utöver att producera värme och el betyder sommarhalvåret underhåll av våra anläggningar och att många är på plats och jobbar. Fokus i år ligger också på genomförande av ett antal utvecklingsprojekt.

Samverkan och lagarbete står alltid i centrum på Söderenergi, oavsett om det är underhålls- eller utvecklingsarbete så är det många engagerade entreprenörer från olika professioner som hjälper oss med det. Både utmanande och fantastiskt att ha så många inne på Igelstaverket.

Det är ca tolv år sedan Igelsta kraftvärmeverk togs i drift, ett viktigt tillskott till regionen då vi utöver värme också producerar el. I år är det första gången vi gör en stor revision, så kallad ”major overhaul” på turbin och generator. Ett projekt av större dignitet där förberedelserna pågått under tre år. Översynen och genomgången av turbin samt generator säkerställer en fortsatt hög tillgänglighet, driftsäkerhet och med en högre prestanda. Arbetet startade upp i början av juni och elproduktionen är planerad att vara åter i drift i oktober. Till det kommer naturligtvis det årliga underhållet vi gör på kraftvärmeverkets panna.

Ett annat av årets större projekt är en ny byggnad med helt ny utrustning för utmatning av bottenaska där en modernare anläggning står driftklar i höst. Under förra året hade vi 3 176 ton bottenaska från en av våra baspannor där bränslemixen främst består av returträ. ​​​​Vi går ifrån dagens hantering som sker i vårt bergrum, 18 m under marknivå, det blir en bättre och säkrare dag på jobbet för många. Projektet säkerställer också att den tekniska livslängden på asksystemet förnyas och förlängs samt att vi får en optimal lösning avseende asktransporter och mer aska i varje container.

Ett av Söderenergis övergripande mål är 100 procent fossilbränslefri basproduktion år 2025. Bränslet vi använder i vår basproduktion är förnybart och återvunnet med undantag för start- och stödolja. För att nå det allra sista ska vi konvertera utrustningen vi främst använder vid uppstart av panna för att kunna gå över till bioolja. I sommar genomför vi förändringen på den första pannlinjen (av tre) samtidigt som vi projekterar inför nästa.

Underhållsrevisionerna är i det närmaste klara på två av våra viktigaste produktionslinjer.

På vårt värmeverk har vi precis avslutat revison på en av våra produktionslinjer, som åter är i drift. Det har varit många arbeten och flera entreprenörer som varit på plats samtidigt, men det har genom planering och samarbete flutit på bra.

Det är mycket som krävs för att säkerställa och att hålla i gång vår ”produktionsapparat” dygnets alla timmar så att boenden och industrier i Stockholmsregionen har tillgång till värme och el. Tack till dig som bidrar till att göra det möjligt, som entreprenör, samarbetspartner och naturligtvis som medarbetare. Varmt tack till alla er!

Nu njuter vi av sommaren med vintern i åtanke, åtminstone på Söderenergi.

Med en sommarhälsning från oss

Som alltid är vår produktion i gång, vi finns här 24/7 årets alla dagar. Varmvatten behövs ju även vid vackert väder och industrierna ska ha sitt.