12 januari 2023

Spännande program under Science Week den 1–3 februari

60 programpunkter på agendan inom hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Söderenergi medverkar vid två av dem. I år kan du ta del av Science Week både digitalt och på plats i Södertälje. Science Week vänder sig till alla.

Vi slår naturligtvis ett slag för programpunkterna som Söderenergi är en del av.

Torsdag 2 feb klockan 13.40–14.25 medverkar Karin Medin, vd på Söderenergi.
Söderenergi och Telge Nät lyfter upp viktiga lokala aspekter i hur produktion, distribution och användare kan bidra för att minska risken för elbrist.
Programmet avslutas med en debatt om energifrågan med Svenska kraftnät, Söderenergi, Telge Nät, Flower och Telge energi.

Program: De lokala energibolagens utmaningar och möjligheter, samt vilken roll de nya marknadsaktörerna har

Fredag 3 feb klockan 10.40–11.00 medverkar Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi.
Söderenergi och Telge Återvinning har ett ingått ett unikt avtal som innebär ökad transparens och spårbarhet för avfallet, ett verifikat.
Varför ett verifikat, till vilken nytta, hur ska det användas och hur vet vi att 350 kg tungmetaller tas ur kretsloppet bara från återvinningsanläggningens träavfall. Många frågor som får ett svar i dialogen mellan Jan Steinle och Vesa Hiltula, vd på Telge Återvinning.

Program: Så säkras spårbarhet i avfall