22 september 2021

SVT reportage om Söderenergis möjlighet att producera negativa utsläpp genom bio-CCS

Igelstaverkets produktionsprocess, geografiska placering och samarbete med Södertälje hamn gör att anläggningen är en av de bäst lämpade i Sverige för att utveckla Bio-CCS.

Den här typen av projekt som vi pratar om nu, de planeras på flera ställen i Sverige men det finns inte i dag och det är en stor investering och ett stort projekt. Det kommer kunna visa på att man går före i klimatfrågan och den omställning som verkligen behövs, säger Leif Bodinson, projektägare på Söderenergi.

Ta del av SVTs inslag Vill satsa på koldioxidfångare – Söderenergi: ”Sätter Södertälje på kartan”