28 maj 2019

Teknik i framkant

Vi bygger nytt för en trygg värmeförsörjning och för miljön

Vid den här tiden på året inleds revisonperioden för pannorna, då sker underhållsarbetet för att säkra upp kommande säsongs drift. I år får en av våra viktigaste baspannor en omfattande uppgradering, en om- och nybyggnation där stora delar av anläggningen byts ut. Linjen kompletteras också med en ny anläggningsdel, ett tvåstegs skrubbertorn för rening av rökgaserna samt för att öka värmeåtervinningen genom rökgaskondensering.

Investeringen på över 200 miljoner är något utöver det vanliga. Komponenttillverkningen har pågått under hela vintern och våren hos leverantörer ute i Europa. Arbetet på Igelsta värmeverk är nu igång och vi går nu från sanering och rivning till montering och uppbyggnad. Ett 100-tal entreprenörer är på plats fram till mitten av augusti, alla med expertis inom sitt område.

Prestanda, samhälls- och miljönytta

Det är många som räknar med vår fjärrvärme dygnet runt och året runt, det löftet ska vi infria, även i framtiden. Sammanfattningsvis handlar projektet om att säkerställa en ekonomisk drift, funktion över tid, hög tillgänglighet och minskade utsläpp.

  • Ombyggnationen ger bättre förbränningstekniska förutsättningar i eldstaden samt förbättringar av bränsleinmatningen till pannan. Genom en förbättrad förbränning minskar slitage och underhållskostnader samtidigt som miljöprestanda blir bättre.
  • Ett nytt SNCR system med 2D-ljudmätning implementeras, detta tillsammans med den sänkta förbränningstemperaturen förväntas ge betydligt lägre utsläpp av NOx.
  • Den största miljövinsten skapar kondenseringen som förutom att utvinna extra energi ur rökgaserna även leder till ytterligare rening och minskade utsläpp av stoft samt svavel- och kväveoxider med rökgaserna.

Pannan är central i vår värmeförsörjning till våra kunder med en produktion på cirka 7.500 timmar per år. Här förbränner vi utsorterat avfall som krossats, siktats och rensats från metaller, sand och andra föroreningar. Det handlar om kontors- och industriavfall som består av papper, trä, plast och gummi (ej däck). Ett svårt bränsle som sliter på utrustning, men miljömässigt så viktig att ta hand om.