2 februari 2023

Tillsammans satsar vi på forskning om fjärrvärme

Forskningsföretaget Energiforsk har ihop med Södertörns Fjärrvärme (SFAB), Söderenergi, Telge Nät och 22 andra energiföretag initierat det treåriga forskningsprogrammet Futureheat.

Totalt satsar branschen nästan 15 miljoner kronor för att bland annat undersöka hur fjärrvärme kan stärka elsystemet och hur biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn kan bli mer hållbar.

Fjärrvärmesektorn spelar stor roll för att Sverige ska kunna minska de fossila utsläppen och klara elektrifieringen. Det behövs mer forskningsbaserad kunskap för att fastighetsägare, myndigheter och politiker ska få bra beslutsunderlag om fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla, säger Anders Björklin, marknads- och försäljningschef på Södertörns Fjärrvärme, SFAB.

Ta del av nyheten