5 september 2022

Träff med våra leverantörer på transport- och bränslesidan

Som förlängning av vår egen organisation delar vi arbetsdagen med många andra. För att skapa delaktighet och knyta an till Söderenergis affärsplan har vi träffat våra större samarbetspartner.

Söderenergis verksamhet, framgång och arbetssätt bygger på samarbete.

För att stärka vår samverkan har vi på Söderenergi under sommaren arrangerat flera mötestillfällen med många kompetenser och yrkesroller samlade. Det kräver sin man och kvinna att hantera och säkerställa de 900 000 ton bränslen och 50 000 ton askor som går in och ut från Söderenergis anläggningar per år. Framför allt på Igelstaverket, men också ute på de andra anläggningarna.

”Att Söderenergi producerar värme och el känner ni till. Men vi producerar också en miljötjänst, något ni är högst delaktiga i: från avfall och transporter, till provtagning och hantering av askor.” Det sa Olle Ankarling, logistiksansvarig för bränsleförsörjning på Söderenergi.

Med valda delar ur Söderenergis affärsplan och gemensamma utvecklingsmöjligheter fokuserade mötet på vikten av dialog med oss och mellan parterna, konkreta initiativ till förbättringar, var vi står idag och vad vi kan göra bättre redan i morgon.

Som Nicklas Stavström, Söderenergis inköpschef, uttryckte det: ”Ni är per definition utvalda, helt enkelt för att vi anser att ni är bäst på det ni gör”.

Värdefullt gensvar och dialog, tack för att ni kom!