2 mars 2022

Ukraina-kriget – så påverkas Söderenergi

Vi har krig i Europa, och våra tankar går till folket i Ukraina. Vi har också vänner och kollegor som har koppling till Ukraina – vi vill uttrycka vårt stöd till alla er.

En central fråga idag är den europeiska energiförsörjningen. Internationellt handelsutbyte och ett hopkopplat elsystem gör att vi i Sverige måste ha ett helhetsperspektiv. Läget är allvarligt och vi på Söderenergi följer noga utvecklingen där förutsättningarna förändras mycket snabbt.

För en samhällsviktig aktör som Söderenergi är säkerhet alltid högsta prioritet. Vårt viktigaste bidrag i denna kritiska situation är att fortsätta leverera el och värme 24 timmar om dygnet. Som alla andra aktörer måste även vi vara uppmärksamma på cyberhot och desinformation.

Vår verksamhet bygger på fossilfria och återvunna bränslen. Dessa levereras med tåg, lastbil och båt till våra anläggningar. Söderenergi har idag inga leverantörer från vare sig Ryssland eller Ukraina.

Vi accepterar inte åkerier eller bilar som har koppling till Ryssland.

Våra sjötransporter leds idag av vårt importbolag EFO, som vi äger tillsammans med Halmstad Energi, Jönköping Energi, Mälarenergi och Sundsvall Energi. Vi arbetar genom EFO för att kontrollera och försäkra oss om att de rederier vi använder inte har någon koppling till ryska intressen.

Söderenergi har valt att stötta Ukraina genom bidrag till Röda Korset och vi uppmuntrar även våra medarbetare att stödja folket i Ukraina. Vi stödjer också UNICEF. Tillsammans med flera andra energibolag i Sverige har vi gått ihop och startat en insamling, Energibolagen för Ukraina. Vi hoppas att genom ett gemensamt initiativ få stor spridning och kunna bidra än mer än om vi bara gör något själva. Alla som vill är välkomna att bidra.