1 oktober 2021

Uppdrag och samverkan för stärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

På Söderenergi är vi glada att kunna bidra i det viktiga arbetet framåt. Som aktör på avfallsmarknaden har vi under årens lopp både samlat kunskap och uppmärksammat hur illa det är ställt. Något vi nu har möjlighet att dela med oss av genom regeringsuppdragets referensgrupp.

Uppdraget engagerar flera myndigheter som ska kartlägga och komma fram till åtgärder för att sätta stopp på avfallsbrottslighet. I veckan medverkade vi på det första av fler referensgruppsmöten.

Från Söderenergi sida är det naturligtvis värdefullt att få dela vår lägesbild av illegal avfallshantering och skadan den gör. Vi hade ett intressant uppstartsmöte där vi tog del av varandras erfarenheter. Gruppen var enig om bakomliggande motiv som ekonomiska förtjänster i kombination med låg upptäcktsrisk och låga straff, säger Madlin Serti, Hållbarhetsstrateg på Söderenergi.

Samlade kunskaper och erfarenheter inom avfallsbrottslighet utgör ett stöd för utredningen och deras konkreta åtgärdsförslag för att komma åt de oseriösa aktörerna.

– Vi ser fram emot att ta del av det fortsatta arbetet och hoppas att en ny lagstiftning snabbt kan komma på plats. Först och främst handlar det om människors hälsa och vår miljö.  För oss börjar hållbar hantering av avfall med vårt erbjudande att energiåtervinna det avfall som inte kan eller bör återvinnas på annat sätt. Vi producerar fjärr- och kraftvärme och fångar också upp miljöfarliga ämnen såsom tungmetaller som skadar människor och miljö. Vi säkerställer att vi arbetar med seriösa aktörer för att garantera transparens och kunskap om vad vi tar emot. Det måste ske på alla plan i samhället och det kan vi åstadkomma genom samverkan mellan myndigheter och näringsliv, säger Madlin.

Utöver Madlin Serti som representerar Söderenergi, tillika energibranschen var övriga deltagare på mötet från; Avfall Sverige, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Bil Sweden, JM, Svevia samt Återvinningsindustrierna. Tillsammans med de myndigheter som har en roll i uppdraget och presenteras i tidigare pressmeddelande från Regeringen, Miljödepartementet.