9 december 2020

Utredning och åtgärder efter branden på bränsleterminalen i Nykvarn

Arbetet med att identifiera orsak och initiera förbättringar har naturligtvis haft högsta prioritet för oss inom Söderenergi under hela hösten. Terminalen är åter i bruk efter säkerställda åtgärder tillsammans med tillsyn av extern part.

Branden var en allvarlig händelse som också orsakade oro och olägenheter för människor och i närområdet, något som vi verkligen beklagar. Vi tar ansvar för vår terminal både ur ett säkerhetsperspektiv och som granne. Bränsleterminalen är en central del i vår bränslelogistik och för tågtransporter med skogsbränsle från olika delar av Sverige.

Det var flera samverkande faktorer som låg bakom en självantändning i returträstacken. En kort tid efter branden initierade vi en utredning som genomfördes av en expert inom brandskydd från företaget P&B. Den analys som presenterades kring orsak och åtgärder har hjälpt oss att ta fram en ny lagringsstrategi som vi nu arbetar efter. En förutsättning innan vi åter tog terminalen i bruk.

Vår anläggning och vårt arbete synas av Länsstyrelsen och de är nöjda med vårt åtgärdsarbete. Det senaste tillsynmötet var i slutet av november, då redovisade vi alla de skyddsåtgärder vi vidtagit före och efter branden i augusti samt det omfattande arbete vi genomfört för att minimera utsläppet av släckvatten från terminalen. Länsstyrelsen var nöjd med redovisningen och har inte uttryckt några ytterligare krav på vår verksamhet. Vi redovisade också att det, innan branden i augusti, var drygt sex år sedan vi senast hade någon brandincident på terminalen. Att bränder har förkommit är olyckligt men på förekommen anledning behövde vi bemöta antal tillfällen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken för järnvägsterminalen i Nykvarn.

Erfarenheter, lärdomar och gemensamma metoder tillsammans i branschen. Under hösten sammanföll det bränder i returträ på andra anläggningar i Sverige, ett bränsle som vi tidigare inte upplevt som risk för självantändning. Det gjorde att vi lyfte frågan till vår branschorganisation inom bioenergi. Tillsammans med andra energiföretag är vi nu en del i Svebios branschinitiativ, om att ta fram gemensamma rutiner för ökad säkerhet på bränsledepåer utifrån risker och åtgärder.