5 mars 2019

Välkommen till Söderenergis nya hemsida

Vad roligt att du hittade hit! Hoppas du tar en stund och bekantar dig med oss och vår nya sida.

Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar till ett hållbart samhälle utifrån fler aspekter. Vi erbjuder hållbara avfalls- och energilösningar till nytta för kunder inom återvinning och energi. Det vill vi förmedla. Utöver att beskriva vad vi gör vill vi också berätta vad vi står för och våra val.

Vi har valt att hålla hemsidan kortfattad och enkel av flera anledningar, främst utifrån ett användarperspektiv. Självklart är den också tillgänglig oavsett om du surfar in via telefon, padda eller dator.

Så här i början, är det något du upplever inte fungerar eller om har du någon kommentar, kontakta oss gärna!

Med hemsidan kombinerar vi våra kanaler, följ oss gärna som företag på Linkedin.

/Söderenergi