21 april 2023 Invigningsceremoni. Klimat- och Miljöminister Romina Pourmokhtari tillsammans med Erik Sellgren, Ragn-Sells.

Vår aska blir till salt – ett bidrag till det cirkulära samhället

Söderenergi gratulerar Ragn-Sells! Idag inviger de världens första Ash2Salt anläggning. På Ragn-Sells nya anläggning i Upplands-Bro ska en världsunik teknik användas. Här ska värdefulla salter nu återvinnas ur flygaska, salter som t ex kan användas för halkbekämpning eller som gödningsmedel.

Flygaska bildas när rökgaserna från förbränning renas. Askan innehåller värdefulla resurser som kalium, natrium och kalcium.

Söderenergis huvuduppdrag är hållbar energiförsörjning och vi ska alltid ligga i framkant när vi väljer teknik. Det styr också vilka samarbetspartner vi väljer. Materialåtervinning och avgiftning är centrala delar i den nytta vår Miljötjänst gör. Vårt mål med askorna är att de i så hög utsträckning som möjligt ska materialåtervinnas och ersätta behovet av jungfruligt material i olika konstruktioner.

Av flygaskan som genererades från våra anläggningar under förra året kommer ungefär 7 ton att behandlas i Ragn-Sells nya anläggning.

Vi är stolta över det vi gör tillsammans idag och mycket glada över Ragn-Sells innovation, ett ytterligare steg i det cirkulära samhället. Nu ser vi fram emot att användbara råvaror i vår flygaska kommer tillbaka in i kretsloppet, säger Karin Medin, vd på Söderenergi.

Mikael Hedström, CEO Ragn-Sells Treatment & Detox och Karin Medin

 Ta gärna del av mer information om Ash2Salt på Ragn-Sells hemsida där du även hittar korta filmklipp Därför behövs AshtoSalt och Från aska till salter.

Genom vårt samarbete med Ragn-Sells tog vi förra året hand om 84 ton tungmetaller, en avgiftning av samhället. Tungmetaller i form av arsenik, bly, kadmium, krom och kvicksilver avskiljs under förbränningsprocessen och koncentreras i bottenaskan. Dessutom återvanns över 26 500 ton aska som konstruktionsmaterial.