24 januari 2020

Vår miljöinvestering närmar sig mål

Nu är pannan igång och vi kör för fullt. Vi kan redan nu se att förra årets ombyggnad har lett till önskat resultat, till och med lite bättre än förväntat inom vissa områden. Detta är ju ett projekt där miljöaspekterna har varit en av de mest centrala frågorna.

Att bygga om en gammal fjärrvärmepanna från 1982 är komplicerat, det kan vi konstatera. Att göra det med ett 100-tal entreprenörer på plats i anslutning till befintlig verksamhet som ska fungera, är också en utmaning. Säkerheten har varit i fokus och vi är väldigt glada för att vi inte haft några incidenter där någon kommit till skada.

Projektet och investeringen på över 200 miljoner kronor omfattade en rejäl uppgradering, en om- och nybyggnation där stora delar av anläggningen har bytts ut.

Idag ser vi

  • Att kväveoxiderna har sänkts med 30 % och vi förväntas kunna minska dem ytterligare genom fortsatt intrimning. Det är SNCR systemet med 2D-ljudmätning som tillsammans med en lägre förbränningstemperatur ger ett betydligt lägre utsläpp än tidigare.
  • Vi får ut drygt 10 MW mer i timmen i den nya anläggningsdelen. Vi får ut mer värme till lägre utsläppsnivåer, 10 MW är glädjande, något mer än förväntat. Genom kondenseringen utvinns energi ur rökgaserna och leder till ytterligare rening och mycket lägre stoftutsläpp.
  • Vi har en förbättrad förbränning. Miljöprestandan är bättre, det innebär även ett minskat slitage tillika lägre underhållskostnader. Vi har dock inte nått ända fram avseende bränsleinmatningen till pannan. Kompletteringar kommer att göras i sommar för att få det optimalt.

Vi har en liten bit kvar men känner oss trygga med att pannan i slutändan kommer att bli så bra som vi har tänkt med målsättning att säkerställa en ekonomisk drift, funktion över tid, hög tillgänglighet och framförallt minskade utsläpp.

Pannan är central i vår värmeförsörjning till våra kunder med en produktion på cirka 7.500 timmar per år. Här förbränner vi per år ca 120 000 ton utsorterat avfall som krossats, siktats och rensats från metaller, sand och andra föroreningar. Det handlar om kontors- och industriavfall som består av papper, trä, plast och gummi (ej däck). Ett svårt bränsle som sliter på utrustning, men miljömässigt så viktig att ta hand om.