18 mars 2020

Våra medarbetare är det viktigaste vi har även i Coronatider

Som en samhällsviktig funktion vidtar vi de åtgärder vi kan för att förhindra smittspridning av Coronavirus inom Söderenergi. Det är här du kommer in i bilden.

Söderenergis verksamhet bygger på samverkan och samarbete med många andra och är inget vi kan vara utan. Jobbar du som konsult eller entreprenör och vistas tillsammans på våra anläggningar gäller följande:

Oavsett om du bara ska in för ett litet jobb eller är en av oss i det dagliga arbetet.

 • Kom inte in på Söderenergis områden om
  • du har minsta tecken på symptom eller om familjemedlem påvisar symptom
  • du precis varit utomlands
 • Inne på området – följ våra riktlinjer
  • tvätta händerna och agera efter de anslag som berör vår matsal eller andra gemensamma utrymmen
  • vi har en begränsad access till vissa delar, tex till kontrollrummet

I tider som dessa måste vi hjälpas åt och ta ett personligt ansvar. På Söderenergi ska vi säkerställa tillgängligheten och vår produktion. Det är väldigt många invånare och företag i Stockholmsregionen som måste ha sin värme, varmvatten och el.

Följande punkter gäller rent generellt:

 • Vi tar inte emot studiebesök
 • Vi undviker fysiska möten så långt som möjligt. Externa mötesdeltagare eller externa möten undviker vi helt om det inte har mycket stor betydelse för verksamheten. Vi använder digitala mötesalternativ.