28 oktober 2021 I förra veckan träffade vi miljöstrategerna på Huddinge kommun, tillsammans med Södertörns energi, SFAB och Huddinge samhällsfastigheter. Ett givande möte där vi pratade kring utmaningar och möjligheter inför framtiden.

Vårt remissvar till Huddinges miljöprogram – så bidrar fjärrvärme

Söderenergi ägs av kommunerna Huddinge, Botkyrka och Södertälje, och det är också till dessa kommuner som merparten av vår miljövänliga och resurseffektiva fjärrvärme går. Med anledning av att Huddinge kommun tagit fram sitt förslag på nytt miljöprogram har vi tagit möjligheten att komma med våra synpunkter. Här visar vi hur fjärr- och kraftvärme och energiomvandling kan bidra till målen.

Huddinges miljöprogram 2022˗2025 är ett mål- och handlingsprogram för kommunens ekologiska hållbarhet där även sociala och ekonomiska aspekter berörs. Programmet handlar till exempel om klimat, vatten, natur, gifter i miljön och samhällsplanering.

Vi har tagit fram våra synpunkter i samarbete med Södertörns energi och SFAB. Baserat på vår erfarenhet och verksamhet, har vi kommit med synpunkter som vi hoppas kommunen tar hänsyn till i nästa version av miljöprogrammet.

Vi menar att Huddinge bör ha ett systemperspektiv, så att man inte bara inkluderar kommunens geografiska område, utan även räknar med in- och utgående flöden som material och energi. Därför är det viktigt att ha med fjärr- och kraftvärme som ett klimat- och miljövänligt alternativ när kommunen planerar för framtida utbyggnad. Vi menar också att kommunen bör ha med energiåtervinning som en möjlighet för det avfall som inte kan eller bör återvinnas. Detta är också det enda sättet att säkert ta hand om tungmetaller som inte ska spridas i kretsloppet.

Idag skickade vi in vårt remissvar, du kan ta det av det här.

Här kan du ta del av en film som beskriver fjärrvärmens roll utifrån ett systemperspektiv ”Cirkulera mera”