7 juni 2022

Vi välkomnar ett högt pris på utsläppsrätter

Svenska företag och kommuner betalar hundratals miljoner varje år för att släppa ut koldioxid. I veckan ska EU-parlamentet rösta om ett klimatpaket som innebär flera skärpningar i systemet. Går det igenom blir det förändringar för aktörer som Söderenergi och för klimatet. 

Nu föreslår EU ännu färre utsläppsrätter – det ska kosta att släppa ut Co2. Parallellt skapas också en marknad för negativa utsläpp.

Ta del av en artikel i Svenska Dagbladet – En intervju där Karin Medin, Söderenergis vd tar plats tillsammans med EU-parlamentariker Emma Wiesner och Måns Nilsson SEI på Stockholm Environment Institute.

Söderenergis kvarvarande utsläpp kommer från fossil plast som inte kan eller bör återvinnas – miljötjänsten innebär energiåtervinning av verksamhetsavfall.