26 november 2021

Vinnova stödjer nytt projekt för att beräkna nyttan med bio-CCS på Igelstaverket

De spännande planerna att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket har sedan tidigare fått medel från Energimyndigheten. Nu står det klart att även Vinnova vill stödja arbetet inom ramen för sin utlysning ”Cirkulär och klimatneutral industri”.

Utmaningarna med att bygga en bio-CCS-anläggning är inte bara att designa, finansiera och bygga anläggningen. Det är också nödvändigt att kunna visa att hela systemet i slutändan faktiskt bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären. För att kunna göra det behövs en certifiering eller klassificering som bevisar att systemet fungerar som det är tänkt.

Någon sådan metod finns inte idag – man kanske är den inte så långt bort. Vinnova har nämligen beslutat att stödja en ansökan från Biorecro, RISE och Söderenergi där en metod för att verifiera negativa utsläpp ska tas fram. Det gör man genom att med 1 000 000 kronor stödja projektet.

Det här är ett viktigt komplement till vårt arbete för att bygga bio-CCS på Igelstaverket, säger Leif Bodinson, affärsenhetschef och ansvarig för projektet på Söderenergi. Det handlar om att vara säkra på att bio-CCS verkligen gör den skillnad för klimatet som vi räknar med. Vi är glada över samarbetet med Biorecro och RISE där de bidrar med viktig kompetens.

Projektet startade under hösten och avslutas i september nästa år.