Om oss

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraftvärmeverket producerar vi även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Den säljs direkt till den nordiska elbörsen. På ett år omvandlar vi 1 miljon ton avfall till energi. Hälften kommer via fartyg till vår hamn i Södertälje. Produktionen sker i tre huvudanläggningar; Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverket.

Snabba fakta om Söderenergi

 • Söderenergi har ca 150 anställda
 • Är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent
 • Säljer och levererar fjärrvärmen till marknadsbolagen SFAB och Telge Nät
 • Har ett produktionssamarbete med Stockholm Exergi och Norrenergi
 • Kraftvärme. Vi producerar och säljer el samt elcertifikat
 • Producerar ånga samt hetvatten till produktionsindustrin i Södertälje
 • Vår basproduktion sker på Igelstaverket i Södertälje men vi har också en anläggning i Fittja och Skogås. Våra anläggningar
 • Har Sveriges första 74-tons flisbil som drivs på 100 % biodrivmedel. Nu har vi uppgraderat med en 98 tons lastbil på försök.
 • Är certifierade inom miljö och arbetsmiljö
 • Bildades 1990, se filmen om vår historia
 • Ta gärna del av vår årsredovisning, här får du en övergripande bild om oss och vad vi står för

Vår affär

Affärside
Vi skapar hållbara och innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi i det cirkulära samhället.

Vision
Ett hållbart samhälle och förbättrade livsvillkor för kommande generationer.

Vår huvudstrategi är vår hållbarhetsstrategi och finner kraft i vår vision och affärsidé

Vår drivkraft är att förbättra livsvillkoren för kommande generationer inom de områden vi kan påverka. Med Miljötjänsten maximerar vi vår positiva påverkan på hållbarhet inom fyra dimensioner;

 • Vi minskar avfallsmängderna inom Europa
 • Vi undviker utsläpp av klimatgaser
 • Vi producerar hållbar energi dygnet runt med hög verkningsgrad
 • Vi avgiftar samhället från miljö- och hälsoskadliga tungmetaller

Vår strategi formulerar vi i en tid när klimateffekterna är påtagliga, jordens resurser utarmas och avfallsbergen växer. Ökande konsumtion, befolkningstillväxt och urbanisering efterfrågar en cirkulär och ansvarsfull avfallshantering och en större och mer miljövänlig energiproduktion. Därför har vi definierat vår huvudstrategi som vår Miljötjänst. Vi erbjuder våra kunder och intressenter ansvarsfull avfallshantering och effektiv energiproduktion.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela vår verksamhet och alla leverantörer som vi kan påverka genom vårt agerande. Det inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I vår policy fokuserar vi på följande områden; hållbar energiförsörjning,  attraktiv arbetsplats samt affärsetik.

Vårt uppdrag

Söderenergis primära uppgift är att förse SFAB och Telge Nät med konkurrenskraftig och miljömässigt uthållig fjärrvärme.

Det kommunala uppdraget. Söderenergi ska bedriva produktion av fjärrvärme och el, äga och förvalta denna, samt sköta de fastigheter där verksamheten bedrivs. Söderenergi ska tillsammans med ägarna samordna och effektivisera bolagets verksamhet och samtidigt skapa miljömässigt positiva synergier.

Söderenergi ska bidra till att göra ägarkommunerna attraktiva genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för ett klimateffektivt och miljövänligt inomhusklimat. Söderenergi ska tillsammans med ägarkommunerna följa utvecklingen inom miljö- och energiförsörjningsområdet och verka för att säkra att miljömässigt hållbara uppvärmningsalternativ kan erbjudas kommuninvånarna.

Ägare

Söderenergi AB ägs av Huddinge och Botkyrka kommun via Södertörns Energi och av Södertälje kommun via Telge.

Söderenergi AB ägs av Telge AB i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB. Södertörns Energi är ett holdingbolag ägt av Huddinge och Botkyrka kommuner. Inflytandet är lika stort för de båda ägarbolagen.

Våra systerbolag, tillika marknadsbolag, SFAB och Telge Nät distribuerar och marknadsför fjärrvärmen till slutkunderna inom ägarkommunerna. Söderenergi är en betydande fjärrvärmeproducent med ett kommunalt uppdrag.

Organisation

På Söderenergi är vi cirka 150 anställda som håller den samhällsviktiga verksamheten igång.

Det gör vi tillsammans och i samarbete med andra. 

Ledning

Söderenergis ledningsgrupp speglar de funktioner och den organisationsstruktur vi har.

Klicka på respektive medlem för kontaktinformation samt högupplöst bild

Styrelse

Styrelsen utses av ägarkommunernas kommunfullmäktige och speglar den politiska representationen i kommunen. Styrelsemöten hålls sju gånger per år tillsammans med våra adjungerade ägarrepresentanter Adam Brännström, Södertörns Energi AB och Jörgen Austler, Telge AB samt fackliga representanter.

Ordförande:
Boel Godner (S), Södertälje
Vice ordförande:
Shafqat Khatana (S), Botkyrka
Eva Karlsson-Paulsen (M), Huddinge
Ordinarie ledamöter:
Torbjörn Jonsson (C), Södertälje
Alexander Rosenberg (M), Södertälje
Boban Pejcic (M), Botkyrka
Louise Callenberg (S), Huddinge
Suppleanter:
Lars Evers (MP), Södertälje
Martin Ahlman (KD), Södertälje
Lars-Georg Bergqvist (L), Södertälje
Carl Widercrantz (TUP), Botkyrka
Niklas Gladh (MP), Botkyrka
Anders Jönson (L), Huddinge
Carina Paulsson (S), Huddinge

Sidan uppdaterades senast: 2 maj 2022 Kontaktperson för innehållet: Karin Medin
WordPress Lightbox Plugin