28 september 2011

100 EU-parlamentariker till Nykvarn och Södertälje den 1 oktober – Hållbart skogsbruk och bioenergianvändning

 På torsdag 29.9-1.10 äger det elfte parlamentariska mötet rörande förnyelsebar energi och energieffektivisering rum i Riksdagshuset i Stockholm. Eftermiddagen den 1 oktober ägnas åt att studera svensk bioenergianvändning. Häri ingår besök i skogen i Nykvarn för att titta på hur biobränslet tas ut ur skogen samt besök på Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje 

Konferensen som har cirka 100 deltagare organiseras av EUFORES som är en organisation för främst EU-parlamentariker som vill främja förnyelsebar energi och energieffektivisering.

Deltagarna kommer den sista eftermiddagen på konferensen åka ut i verkligheten och se hur svenskt hållbart skogsbruk och uttag ur skogen går till. I Turinge i Nykvarn kommer bland annat Christer Segerstéen ordförande i Södra skogsägarna att tala liksom Patric Selin, marknadschef för Sveaskog. Efter besöket i skogen åker sällskapet till Söderenergi. Här får deltagarna en presentation och visning av Igelsta kraftvärmeverk, Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk. Medverkande är bland annat Söderenergis vd Karin Törnblom samt bränslechefen Jan Steinle. Här kommer även Svenska Bioenergiföreningens vd Gustav Melin att berätta om biobränsleanvändningen i Sverige.

Välkommen att delta! 

Evenemanget pågår mellan 13:00 och 14:00 i skogen samt mellan 14:30-16:00 hos Söderenergi. Programmet bifogas.

Media hälsas välkommen att vara med i miniexkursionen. Vi ordnar transport. Den går från Riksdagshuset klockan 12:30 och beräknas vara tillbaka i Stockholm vid Riksdagshuset kl. 16:40. Det går också bra att delta i endera besöket i skogen eller på Igelsta kraftvärmeverk med egen transport.

Ackreditering är nödvändig senast 11:00 fredagen den 30.9 till:

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef, Söderenergi, tel: 0768 03 35 06

Ladda ner rapporten